เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไอเม็กซ์อินเตอร์บิส จำกัด
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ จากผู้ความรู้และประสบการณ์จริง
ในการนำเข้าสินค้า และ มีความสามารถและสายสัมพันธ์และการสื่อสารกับนักธุรกิจต่างประเทศ
มาเป็นเวลานาน

สินค้าและบริการของเรา
สินค้าทุนจากประเทศ ที่มีเทคโนโลยี่ ซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์กับบริษัทของท่าน
เรามีความสัมพันธ์กับนักลงทุนชาวต่างประเทศ หากท่านเป็นผู้ที่ต้องการขยายตลาด
ไปยังต่างประเทศ หนึ่งในทางเลือกที่ดี คือติดต่อเรา