ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง บริษัท ไอเม็กซ์ อินเตอร์บิส จำกัด
เลขที่ 332 ซอยเจริญกรุง 43 แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กทม 10500
ประเทศไทย


โทรศัพท์ ไพบูลย์ เหล่าพันธ์งาม   094-5482386 Id line
              นิพิฐ เรืองอภิศิริ            081-9199919 Id line
              ณัฐวุฒิ นารานิชดา        086-3029169 id line : mrnuttavut


 -

แบบฟอร์มติดต่อกลับ